ดำน้ำเก็บขยะทะเล พื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช
  • 21 พ.ค. 2566
  • 502

วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) จัดกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมเก็บขยะชายฝั่งทะเล ป่าชายเลน และในทะเลบริเวณแนวปะการัง โดยการดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเลที่ปกคลุมบริเวณกองปะการังเทียมบ้านเกาะเพชร ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช มีนักดำน้ำอาสาสมัครเข้าร่วม จำนวน 30 คน สามารถจัดเก็บขยะได้ปริมาณทั้งสิ้น 1,762 กิโลกรัม ซึ่งขยะส่วนใหญ่ ได้แก่ ประเภทเศษอวน และเชือก พร้อมทั้ง จัดวางซั้งบ้านปลา ร่วมกับกรมประมง และพี่น้องเครือข่าย ประมงพื้นบ้านอำเภอหัวไทรจำนวน 60 ชุด บริเวณเขตอนุรักษ์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำ และสร้างความมั่นคงทางอาชีพประมงของชุมชนชายฝั่ง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง