ร่วมงาน วันอาภากร ตะวันรอน จ.สมุทรสงคราม
  • 20 พ.ค. 2566
  • 93

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) ร่วมกับศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก เข้าร่วม วันอาภากร ตะวันรอน ณ ดอนหอยหลอด ณ ศาลกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ ต.บางจะเกร็ง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม โดยมี นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธี เพื่อน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ครบรอบวันสิ้นพระชนม์ 100 ปี ในกิจกรรมได้จัดนิทรรศการขยะ และร่วมกับชุมชนชายฝั่ง ทำขนมจีน 5 หอย เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้เข้าร่วมงานพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับนักเรียน และประชาชนที่เข้าร่วมงาน เกี่ยวกับขยะทะเลและผลกระทบขยะทะเล เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเล และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้ยั่งยืนต่อไป มีประชาชน หน่วยงานราชการ กลุ่มเครือข่ายชุมชนชายฝั่ง เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 250 คน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง