ประเมินสถานภาพและตรวจสุขภาพสัตว์ทะเลหายากใกล้สูญพันธุ์ ในพื้นที่เขตชายฝั่ง จ.ปัตตานี จ.นราธิวาส
  • 20 พ.ค. 2566
  • 139

วันที่ 15-19 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง ดำเนินการสำรวจ ประเมินสถานภาพและตรวจสุขภาพสัตว์ทะเลหายากใกล้สูญพันธุ์ ในพื้นที่เขตชายฝั่ง จ.ปัตตานี จ.นราธิวาส โดยวิธี Photo ID และบินสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับ (Drone) พร้อมใช้เรือประมงสำรวจขนานแนวชายฝั่งตามพื้นที่เคยรับแจ้งและเคยพบเจอ ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลของจังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จากการสำรวจพบโลมาปากขวด 1 ฝูง จำนวน 30-35 ตัว คู่แม่ลูก 3-4 คู่ โดยสังเกตพบพฤติกรรมการว่ายน้ำปกติ รวมไปถึงพฤติกรรมการเลี้ยงลูก และพฤติกรรมการเกี้ยวพาราสี พิกัด N 6.889200 E 101.522967 ที่ระดับความลึก 19.2 เมตร ความเค็ม 31 พีพีที ในพื้นที่หน้าชายหาดบางมะรวด อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี แต่จากการแจ้งรายงานการพบเห็นสัตว์ทะเลหายาก ชาวประมงในพื้นที่ชายฝั่ง ทราบว่ามีการพบเจอโลมาระหว่างออกทำการประมงอยู่เป็นประจำ บริเวณพื้นที่ชายฝั่งหาดบางมะรวดและหาดบ้านน้ำบ่อ ส่วนใหญ่เรือประมงที่พบเป็นประเภท อวนลอยปลาหลังเขียว ซั้งล่อปลา จึงได้ประสานงานชาวประมงในพื้นที่ช่วยกันประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ และแจ้งรายงานการพบเห็นสัตว์ทะเลหายาก รวมทั้งบันทึกข้อมูลเพื่อเป็นประวัติในการติดตามต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง