ร่วมโครงการ จิตอาสารักษ์หาดชลาทัศน์เฉลิมพระเกียรติ จ.สงขลา
  • 20 พ.ค. 2566
  • 484

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) เข้าร่วมโครงการ จิตอาสารักษ์หาดชลาทัศน์เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งจัดโดย สมาคมแม่บ้านตำรวจ ร่วมกับ จังหวัดสงขลา และตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ณ บริเวณหาดชลาทัศน์ ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา โดยมี คุณสุมนา กิตติประภัสร์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เป็นประธานเปิดโครงการ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ ปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ประชาชน และข้าราชการ มีจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ โดยร่วมกันทำกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ได้แก่ พันธุ์ปูม้า จำนวน 3,500,000 ตัว ปลากะพงขาว จำนวน 45,000 ตัว กุ้ง จำนวน 40,000 ตัว เต่าตนุ ซึ่งสนับสนุนโดย สทช.5 จำนวน 19 ตัว คืนสู่ธรรมชาติ และเก็บขยะชายหาด ในพื้นที่หาดชลาทัศน์ ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษา และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม รวมจำนวน 1,000 คน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง