ยึดเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย ทะเลสมุทรสาคร
  • 23 พ.ค. 2566
  • 202

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช. ที่8 (สมุทรสาคร) นำเรือทรัพยากร ฯ 801, 110 ออกปฏิบัติงานตรวจตราป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายประมง ขณะออกตรวจ พบการกระทำความผิดโดยใช้เครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ที่มีช่องทางเข้าของสัตว์น้ำสลับซ้ายขวาอยู่ทางด้านข้างใช้สำหรับดักสัตว์น้ำ อยู่บริเวณชายฝั่งทะเลพันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร จึงทำการยึดเครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ ที่มีช่องทางเข้าออกของสัตว์น้ำ สลับซ้ายขวา อยู่ทางด้านข้างใช้สำหรับดักสัตว์น้ำซึ่งมีความผิดตามพระราชกำหนด การประมง พ.ศ.2558 ตาม ม.67 (2) และพระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่2) พ.ศ.2560 (ฉบับแก้ไข) จำนวน 13 ชุด พิกัด N 13°28'25" E 100°23'09" ได้ดำเนินการตรวจยึดของกลาง ส่งที่ สภ.โคกขาม ตาม ปจว.ข้อ 1/66 เวลา 10.44 น. ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง