สำรวจแหล่งกำเนิดขยะทะเล จ.เพชรบุรี
  • 23 พ.ค. 2566
  • 695

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่3 (เพชรบุรี) ลงพื้นที่ ร่วมกับ นายเฉลิมเกียรติ  ไกรจิตต์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ในคณะกรรมการ ทช. จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิฯ ในพื้นที่ตำบลบางตะบูน จ.เพชรบุรี เพื่อร่วมกันสำรวจ ข้อมูลของกิจกรรมซึ่งอาจเป็นแหล่งกำเนิดของขยะทะเล ( ตลาด ตลาดนัด ร้านอาหาร และแหล่งท่องเที่ยว ขนาดใหญ่ ) ในรัศมี 1 กิโลเมตร  ของแม่น้ำบางตะบูน เพื่อส่งต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการขยะทะเล ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง