ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จ.ระยอง
  • 23 พ.ค. 2566
  • 203

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่1 (ระยอง) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 โดยนางสาวเพ็ญกัลยา วีระสวัสดิ์ เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดเรือทรัพยากรฯ 302 ร่วมกิจกรรม ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดระยอง ปีที่ 21 ที่จัดขึ้นโดยวิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กเก้ายอด ร่วมกับกลุ่ม ปตท.จังหวัดระยองและกลุ่มภาคีเครือข่าย เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในทะเล สร้างสมดุลในระบบนิเวศของท้องถิ่นทะเลไทย พร้อมทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐ ชุมชนท้องถิ่น และผู้ประกอบการ ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กเก้ายอด ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง