ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ดำเนินโครงการ T-VER มาตรฐานขั้นสูง จ.สมุทรสงคราม
  • 23 พ.ค. 2566
  • 643

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ดำเนินโครงการ T-VER มาตรฐานขั้นสูง (Premium T-VER) ร่วมกับบริษัท สยามทีซี เทคโนโลยี จำกัด และบริษัทสุทธิ คอนซัลแตนท์ จำกัด ณ ร้านอาหารครัวผู้ใหญ่จอย ต.คลองโคน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม มีผู้เข้าร่วมรับฟังจากหน่วยงานราชการ และภาคประชาชน จำนวน 50 คน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง