จัดกิจกรรมเนื่องในวันเต่าโลก พื้นที่ จ.พังงา
  • 24 พ.ค. 2566
  • 557

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเต่าโลก (World turtle day) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม ทำความสะอาดชายหาด เก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศอันเป็นการลดปริมาณขยะทะเลบริเวณแนวชายฝั่ง ป้องกันความเสียหายต่อสัตว์ทะเลหายาก และผลกระทบกับแหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีกิจกรรมปลูกต้นไม้ชายหาด จำนวน 99 ต้น ปล่อยเต่าลงสู่ทะเล จำนวน 10 ตัว และเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศชายหาด ณ ชายหาดเกาะคอเขา ต.เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา มีท่านพีรวุฒิ เอ่งฉ้วน ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดตะกั่วป่า เป็นประธาน หน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม ศาลจังหวัดตะกั่วป่า ศรชล.จังหวัดพังงา องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะคอเขา โรงเรียนบุญสูง อุปถัมภ์ โรงแรม เอาท์ริกเกอร์ เขาหลักบีช รีสอร์ท บริษัทมหาชนจํากัด เจริญโภคภัณฑ์อาหาร มูลนิธิ GVI บ้านน้ำเค็ม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชนชายฝั่ง และอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) จำนวน 127 คน สามารถจัดเก็บขยะที่ตกค้างได้ จำนวน 340 กก. ขยะที่มีน้ำหนักมากที่สุด คือ รองเท้า เศษโฟม และขยะพลาสติก

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง