ป่าชายเลนถูกบุกรุก พื้นที่ จ.ชลบุรี
  • 24 พ.ค. 2566
  • 139

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช. ที่2 (ชลบุรี) สนธิกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กอ.รมน. จังหวัดชลบุรี ศรชล. จังหวัดชลบุรี สนง. ทสจ. ชลบุรี สจป. ที่ 9 (ชลบุรี) สนง. ที่ดิน จังหวัดชลบุรี สนง. เจ้าท่าภูมิภาคสาขาชลบุรี สภ. เมืองชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี ทต. บางทราย กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ปฏิบัติการปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ตามแผนปฏิบัติการ เพิ่มและฟื้นฟู (ทวงคืน) พื้นที่ป่าชายเลน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 บริเวณพื้นที่ป่าชายเลน ท้องที่หมู่ที่ 6 ต.บางทราย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าตามมาตรา 4 (1) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ถูกบุกรุก ยึดถือ ครอบครอง ทำประโยชน์ เนื้อที่จำนวน 0-2-13 ไร่ คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐเป็นเงินทั้งสิ้น 63,010.72 บาท ทั้งนี้ ได้มอบเรื่องราวให้นางพรทิพย์  ฝอยวารี ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดชลบุรี รับไปแจ้งความกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองชลบุรี เพื่อสืบสวนสอบสวนนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง