ร่วมกิจกรรมทิ้งซั้งกอ สร้างบ้านปลา พื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์
  • 25 พ.ค. 2566
  • 169

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่3 (เพชรบุรี) ลงพื้นที่ติดตามกิจกรรมภายใต้งบเงินอุดหนุนชุมชนชายฝั่ง โดยกลุ่มอนุรักษ์ธนาคารปูม้าชุมชนบ้านหนองข้าวเหนียว ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในกิจกรรมทิ้งซั้งกอ สร้างบ้านปลา โดยทำการทิ้งซั้งกอ จำนวน 30 กอ ปล่อยแม่พันธุ์ปูม้าติดไข่ จำนวน 20 ตัว   ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนเครือข่ายชุมชนชายฝั่งตามแนวนโยบายและข้อสั่งการปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการพัฒนางานส่งเสริมการมีส่วนร่วม

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง