สำรวจสถานภาพชายฝั่ง จ.สงขลา
  • 25 พ.ค. 2566
  • 125

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่ 5 (สงขลา)  ลงพื้นที่เพื่อสำรวจสถานภาพชายฝั่งช่วงฤดูหลังมรสุมและคลื่นลมแรง ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา จากการสำรวจพบว่าบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล ม.3 และ ม.2  ต.ท่าบอน อ.ระโนด ในช่วงฤดูมรสุมที่ผ่านมาประสบปัญหาคลื่นน้ำทะเลซัดเข้าในชายฝั่งอย่างรุนแรง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้าง บริเวณแนวชายฝั่ง เช่น อาคาร บ้านเรือน โดยเฉพาะศาลาการเปรียญ และเจดีย์บรรจุอัฐิ  ภายในวัดท่าบอน หากแต่พื้นที่ บริเวณนี้มีกำแพงกันคลื่นสันเตี้ยตลอดแนวหาด แต่ไม่สามารถป้องกันคลื่นได้ ปัจจุบันบริเวณพื้นที่ ม.3 ต.ท่าบอน อ.ระโนด ยังคงพบร่องรอยการกัดเซาะชายฝั่งเดิม และมีตะกอนทรายเข้ามาสะสมบริเวณด้านหน้าและด้านหลังโครงสร้าง ซึ่งเป็นการฟื้นฟูเนินทรายชายหาดตามธรรมชาติ และบริเวณพื้นที่ ม.2 ต.ท่าบอน อ.ระโนด พบว่ามีน้ำทะเลท่วมขังบริเวณด้านหน้าโครงสร้าง ชาวบ้านได้รับผลกระทบจากคลื่นในช่วงมรสุมที่ผ่านมา ส่งผลทำให้บ้านเรือน ทรัพย์สินได้รับความเสียหายอย่างมาก และทำให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม จากการสอบถามชาวบ้านพบว่า อบต.ได้มีการเยียวยาค่าซ่อมแซมบ้านเรือนดังกล่าวแล้ว และปัจจุบันพื้นที่หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 2 กรมเจ้าท่าได้รับงบประมาณดำเนินการก่อสร้างเขื่อนหินทิ้งระยะทาง 1,000 เมตร และของบประมาณปี 67 เพื่อดำเนินการเพิ่มอีก 1,500 เมตร ทั้งนี้ สอช. จะดำเนินการติดตามสถานการณ์และผลกระทบต่อชายฝั่งทะเล เพื่อวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลดังกล่าวไปประกอบการจัดทำรายงานสถานภาพชายฝั่งทะเลประจำปี 2566 จังหวัดสงขลาต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง