ตรวจยึดพื้นที่บุกรุกป่าชายเลน จ.สมุทรปราการ
  • 25 พ.ค. 2566
  • 134

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช. ที่2 (ชลบุรี) สนธิกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กอ.รมน. จังหวัดสมุทรปราการ สนง. ทสจ. สมุทรปราการ สจป. ที่ 10 (ราชบุรี) สนง. ที่ดิน จังหวัดสมุทรปราการ สนง. เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ และ ทต. บางปู ปฏิบัติการปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ตามแผนปฏิบัติการ เพิ่มและฟื้นฟู (ทวงคืน) พื้นที่ป่าชายเลน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล ซอยเทศบาลบางปู 96 (หลังวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์) ท้องที่ ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นพื้นที่ป่า ตามมาตรา 4 (1) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ถูกบุกรุก ยึดถือ ครอบครอง ทำประโยชน์ โดยมีการนำดินและเศษวัสดุก่อสร้างมาปรับถมบริเวณพื้นที่ป่าชายเลน และได้มีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง ประเภทที่อยู่อาศัย จำนวน 1 หลัง รวมเนื้อที่จำนวน 0-2-58 ไร่ คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐเป็นเงินทั้งสิ้น 76,322.85 บาท ทั้งนี้ ได้มอบเรื่องราวให้นายปฏิภาน บุปะเท ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดสมุทรปราการ รับไปแจ้งความกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรบางปู เพื่อสืบสวนสอบสวนนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง