ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและพิธีเปิด โครงการ เอจีซี วีนิไทยร่วมใจปลูกปะการัง ในพื้นที่เกาะเกล็ดแก้ว จ.ชลบุรี
  • 25 พ.ค. 2566
  • 459

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก สำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) และกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและพิธีเปิด โครงการ เอจีซี วีนิไทยร่วมใจปลูกปะการัง ในพื้นที่เกาะเกล็ดแก้ว ณ  โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธี ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำแผนดำเนินการและบูรณาการงานในการดูแลรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรปะการังอย่างมีประสิทธิภาพ

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง