จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต พื้นที่ จ.ชุมพร
  • 26 พ.ค. 2566
  • 158

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช. ที่4 (สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับบริษัทวิสุทธิ คอนซัลแตนท์ จำกัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในพื้นที่ดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต T-VER มาตรฐานขั้นสูง (Premiun T-VER) ณ ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านบ่อสำโรง ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร ผู้เข้าร่วมรับฟังจากหน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ จำนวน 50 คน ที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินการปลูกเสริมและปรับปรุงสภาพป่าชายเลน เนื้อที่ 2,007.76 ไร่ ท้องที่ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง