ร่วมกิจกรรม รักษ์ทะเลไทย จ.นครศรีธรรมราช
  • 26 พ.ค. 2566
  • 74

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ร่วมกิจกรรมรักษ์ทะเลไทย ตามโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ประจำปี 2566 เพื่อร่วมกันแสดงความจงรักภักดี ร่วมกันอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง และสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนให้มีความรักทะเล ณ ชายหาดบางพระ (กังหันลมเลียบชายฝั่งปากพนัง) ต.บางพระ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ ปลูกต้นโกงกาง และปล่อยเต่าทะเล โดยมี พลเรือโท จรัสเกียรติ ไชยพันธุ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 เป็นประธาน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง