สำรวจพื้นที่และกำหนดเส้นทางการนำเรือเข้า-ออก พื้นที่ จ.ภูเก็ต
  • 26 พ.ค. 2566
  • 207

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) ปฏิบัติงานร่วมกับส่วนอนุรักษ์และกำหนดมาตรการจัดการทรัพยากรทางทะเล กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล  ผู้แทนชุมชนชายฝั่งกลุ่มรักษ์รายา และผู้แทนชมรมอนุรักษ์และป้องกันตนเองเกาะราชา สำรวจพื้นที่และกำหนดเส้นทางการนำเรือเข้า-ออกบริเวณอ่าวทือ อ่าวสยาม และอ่าวพลับพลา เกาะราชาใหญ่ ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต เพื่อนำไปจัดทำแผนที่แนบท้ายประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่องกำหนดเส้นทางการนำเรือเข้าออก พื้นที่เกาะราชาใหญ่ และราชาน้อย ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง