ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตบริเวณปะการังเทียมรูปโดม จ.นราธิวาส
  • 27 พ.ค. 2566
  • 47

วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ลงพื้นที่ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตบริเวณปะการังเทียมรูปโดม ปี 2564 ในพื้นที่ อ.เมือง จ.นราธิวาส จำนวน 920 แท่ง ติดตามหลังการจัดวางระยะ 12 เดือน พบการลงเกาะของสิ่งมีชีวิตจำพวกเพรียงหิน ปะการังอ่อน ไบรโอซัว ไฮดรอย์ ฟองน้ำ หอยสองฝา ทากเปลือย เม่นทะเล เพรียงหัวหอม มีการปกคลุมของสาหร่ายทะเล ไม่พบการลงเกาะของตัวอ่อนปะการัง และปลาที่พบส่วนใหญ่ อาทิ ปลากล้วย ปลาทรายขาว ปลาสลิดทะเล ปลากะพง ปลาสร้อยนกเขา ปลากะรัง เป็นต้น ทั้งนี้จากการสำรวจจะนำข้อมูลมาจัดทำรายงานผลการสำรวจติดตามของกรมต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง