ยึดเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย ทะเลสมุทรสงคราม
  • 27 พ.ค. 2566
  • 97

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566  กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) ปฏิบัติงาน ร่วมกับหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบ้านแหลมเพชรบุรี ตรวจตราป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายประมง ตามคณะทำงานชุดเฉพาะกิจบูรณาการการปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายประมงจังหวัด ตามคำสั่งจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ 65/2566 ขณะออกตรวจมีผู้ไม่ประสงค์ออกนามแจ้งว่า พบการกระทำความผิดโดยใช้เครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ที่มีช่องทางเข้าของสัตว์น้ำสลับซ้ายขวาอยู่ทางด้านข้างใช้สำหรับดักสัตว์น้ำอยู่บริเวณชายฝั่งทะเล ต.บางแก้ว อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม จึงทำการยึดเครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ ที่มีช่องทางเข้าออกของสัตว์น้ำ สลับซ้ายขวา อยู่ทางด้านข้างใช้สำหรับดักสัตว์น้ำซึ่งมีความผิดตามพระราชกำหนด การประมง พ.ศ.2558 ตาม ม.67 (2) และพระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่2) พ.ศ.2560 (ฉบับแก้ไข) จำนวน 50 ชุด พิกัด N 13.25.14 E 100.04.32 ได้ดำเนินการตรวจยึดของกลางส่งที่ สภ.เมืองสมุทรสงคราม ตาม ปจว.ข้อ 9/66 เวลา 15.30 น. ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง