ยึดโพงพางผิดกฎหมาย ทะเลสมุทรสงคราม
  • 27 พ.ค. 2566
  • 483

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.00 น. กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) นำเรือทรัพยากร ฯ 207 ออกปฏิบัติงาน ร่วมกับหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบ้านแหลมเพชรบุรี ตรวจตราป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายประมง ตามคณะทำงานชุดเฉพาะกิจบูรณาการการปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายประมงจังหวัด ตามคำสั่งจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ 65/2566 ขณะออกตรวจมีผู้ไม่ประสงค์ออกนามแจ้งว่า พบการกระทำความผิดโดยใช้เครื่องมือเครื่องมือโพงพาง รั้วไซมานหรือกั้นซู่รั้วไซมาน เครื่องมือลี่ หรือเครื่องมืออื่นที่มีลักษณะ และวิธีการคล้ายคลึงกัน บริเวณปากร่องคลองคต ต.คลองโคน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม จึงทำการยึดเครื่องมือเครื่องมือโพงพาง รั้วไซมานหรือกั้นซู่รั้วไซมาน เครื่องมือลี่ หรือเครื่องมืออื่นที่มีลักษณะ และวิธีการคล้ายคลึงกัน ซึ่งมีความผิดตามพระราชกำหนด การประมง พ.ศ.2558 ตาม ม.67 (1) และพระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 (ฉบับแก้ไข) จำนวน 2 ชุด พิกัด N 13.19.26 E 99.58.39 ได้ดำเนินการตรวจยึดของกลางส่งที่ สภ.เมืองสมุทรสงคราม ตาม ปจว.ข้อ 10/66 เวลา 15.12 น. ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง