พบซากเต่ากระเกยตื้นทะเล จ.จันทบุรี
  • 27 พ.ค. 2566
  • 169

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำอ่าวคุ้งกระเบน เรื่องมีชาวบ้านพบซากเต่าทะเลเกยตื้น บริเวณชายหาดใกล้ปูม้ารีสอร์ท ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ตรวจสอบพบเป็นเต่ากระ (Eretmochelys imbricata) ความกว้าง 41.5 เซนติเมตร ความยาว 46.5 เซนติเมตร เพศผู้  อายุประมาณ 3 ปี จากการตรวจภายนอกพบว่าเต่าไม่มีบาดแผล มีเพรียงเกาะเล็กน้อย สภาพซากเน่ามากจนกระดองหลุดลอก เมื่อผ่าเปิดด้านใน พบว่าอวัยวะภายในเน่าทั้งหมด เมื่อตรวจสอบทางเดินอาหารพบอาหารเต็มทางเดินอาหาร บ่งบอกว่าเต่าสามารถหากินได้ดี และมีระบบการย่อยปกติก่อนเสียชีวิต แต่เนื่องจากสภาพซากที่เน่ามาก ทำให้ไม่สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจนได้ จึงได้ทำการฝังซากเรียบร้อยแล้ว 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง