ดำน้ำเก็บขยะเนื่องในวันทะเลโลก พื้นที่ จ.ปัตตานี
  • 28 พ.ค. 2566
  • 121

วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) นำเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 206 ออกปฏิบัติงานร่วมกับจังหวัดปัตตานี เทศบาลเมืองตะลุบัน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ชมรมดำน้ำสมิหลา ชมรม muscle diver และนักดำน้ำจิตอาสา จำนวน 22 คน จัดกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะ เนื่องในวันทะเลโลก (World Ocean Day) ภายใต้ชื่อแนวทาง Planet Ocean : Tides are changing หรือ เปลี่ยน พลิกฟื้น คืนโลกสีคราม พื้นที่เกาะเล่าปี่ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ดำเนินการดำน้ำเก็บขยะบริเวณแหล่งปะการังธรรมชาติ สามารถเก็บกู้อวน และขยะอื่น ๆ ได้น้ำหนักรวม 311 กิโลกรัม 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง