จัดแสดงนิทรรศการในงาน หลาดใต้สน คนบ่อยาง
  • 28 พ.ค. 2566
  • 191

วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนล่าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเปิดงาน โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Songkhla Camping) กิจกรรม หลาดใต้สน คนบ่อยาง ณ แหลมสมิหลา จ.สงขลา โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน และนายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลา กล่าวรายงาน ภายในงานประกอบด้วยการแสดงพิธีเปิดชื่อชุด เสียงเพรียกหาแห่งห้วงมหรรณพ สื่อความหมายถึงตำนานนางเงือกทองกับชายชาวประมงแห่งท้องทะเลสงขลา ความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ และวิถีชีวิตที่หลากหลายของชาวสงขลา โดยศูนย์ฯ ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและผลกระทบจากขยะทะเลต่อทรัพยากรในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อสร้างจิตสำนึกแก่ผู้เข้าร่วมงานในการใช้ประโยชน์ทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืนต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง