จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ดำเนินโครงการ T-VER มาตรฐานชั้นสูง จ.ปัตตานี
  • 29 พ.ค. 2566
  • 45

วันที่ 28 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) ร่วมกับบริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ จำกัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ดำเนินโครงการ T-VER มาตรฐานชั้นสูง.ในพื้นที่ อ.หนองจิก และอ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ซึ่งพื้นที่อำเภอหนองจิก จัดประชุม ณ วิสาหกิจชุมชนโอรังปันตัย บ้านแคนา ม.7 ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี และพื้นที่อำเภอยะหริ่ง จัดประชุม ณ ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดปัตตานี ผลจากการประชุม ผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ดำเนินโครงการ T-VER เห็นชอบทั้งสองพื้นที่ โดยมีนายชัยนิรุจน์ มะลิวัลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในที่ประชุม จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสองพื้นที่ 70 คน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง