ตรวจสอบกรณีบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน จ.ชลบุรี
  • 30 พ.ค. 2566
  • 191

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี มีผู้ร้องเรียนผ่านช่องทางเว็บไซต์ ว่ามีการตัดต้นไม้ป่าชายเลน ในซอยเสม็ด – อ่างศิลา 30 ท้องที่ ต. อ่างศิลา อ. เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี จากการตรวจสอบพบมีการตัดไม้ป่าชายเลนในพื้นที่ตามข้อร้องเรียนจริง จึงได้สนธิกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กอ.รมน. จังหวัดชลบุรี สนง. ทสจ. ชลบุรี สนง. เจ้าท่าภูมิภาคสาขาชลบุรี และ ทม. อ่างศิลา ปฏิบัติการปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ตามแผนปฏิบัติการ เพิ่มและฟื้นฟู (ทวงคืน) พื้นที่ป่าชายเลน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566 บริเวณพื้นที่ป่าชายเลนริมชายฝั่งทะเลตามข้อร้องเรียนดังกล่าว ในท้องที่ ต. อ่างศิลา อ. เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ ป่า ตามมาตรา 4 (1) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ถูกบุกรุกแผ้วถาง เนื้อที่จำนวน 0-1-42 ไร่ คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐเป็นเงินทั้งสิ้น 42,007.15 บาท ทั้งนี้ ได้มอบเรื่องราวให้นางพรทิพย์  ฝอยวารี ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดชลบุรี รับไปแจ้งความกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สภ. แสนสุข เพื่อสืบสวนสอบสวนนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง