จัดโครงการส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สถานศึกษา จ.ภูเก็ต
  • 30 พ.ค. 2566
  • 477

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนบน จัดโครงการส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สถานศึกษา โรงเรียนแหลมพันวา จ.ภูเก็ต จำนวน 50 คน โดยให้ความรู้เกี่ยวกับชีววิทยาและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตทางทะเลอันดามัน ในการนี้ได้เข้าเยี่ยมชม ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเลฝั่งทะเลอันดามัน จ.ภูเก็ต เพื่อเป็นการเรียนรู้และการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมมอบหนังสือการ์ตูนแมงกะพรุนและมอบตัวอย่างแมงกะพรุนพิษ ได้แก่ แมงกะพรุนกล่อง Morbakka และ Chiropsoides แมงกะพรุนไฟ Chrysaora สำหรับนำไปจัดแสดงและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่โรงเรียนต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง