จัดกิจกรรมวิทยุสัญจร จ.สตูล
  • 30 พ.ค. 2566
  • 475

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 สำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สตูล(สวท.สตูล) จัดกิจกรรมวิทยุสัญจร ตามโครงการสร้างความเข้าใจประชาชน ทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้แนวคิด ปักหมุดทุกจุดเช็คอิน วิถีถิ่นชุมชนท่องเที่ยวสตูล เพื่อเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการนำเสนอแนวคิดเพื่อสร้างความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่และขยายความเข้มแข็งไปสู่ชุมชนอื่นๆ รวมทั้งปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนให้คงความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือและผู้แทนชุมชน รวม 70 คน เข้าร่วมกิจกรรมและรับฟังการบรรยายความรู้เรื่องป่าชายเลน จากเจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสตูล พร้อมนำชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และร่วมกันปลูกบำรุงป่าชายเลนทดแทนต้นไม้ที่เสื่อมโทรม จำนวน 150 ต้น ณ บริเวณพื้นที่ป่าในเมืองจังหวัดสตูล หมู่ที่ 3 ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล โดยมีนายสมพงศ์ หนูขวัญ ผอ.สวท.สตูล เป็นประธานในพิธีเปิด และจะมีการบันทึกเสียงการจัดกิจกรรมเพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูลต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง