คัดแยกขยะเครื่องมือประมงอวนถ่วง พื้นที่เกาะราชาน้อย จ.ภูเก็ต
  • 31 พ.ค. 2566
  • 394

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) คัดแยกขยะเครื่องมือประมงอวนถ่วง ความยาวประมาณ 1,000 เมตร ที่เก็บกู้มาจากบริเวณกองปะการังเทียมเกาะราชาน้อย ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ทำการตัด คัดแยกขยะ และนำข้อมูลบันทึกตามแบบฟอร์ม ICC Data Card ชั่งน้ำหนักรวมทั้งสิ้น 83 กิโลกรัม ดังนี้ ผืนอวน 47 กก. ตะกั่ว 27 กก. และทุ่นลอย 9 กก.

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง