กำหนดแนวทางการบริหารโครงการป่าชายเลนสำหรับชุมชนบ้านตะเสะ จ.ตรัง
  • 1 มิ.ย. 2566
  • 433

วัันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นายสมไชย เก้าเอี้ยน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7  และเจ้าหน้าที่ สทช.7  ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง อบต.ตะเสะ ประมงอำเภอหาดสำราญ เครือข่ายทสม. และคณะกรรมการโครงการป่าชายเลนสำหรับชุมชนบ้านตะเสะอำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง ร่วมกันจัดประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการบริหารโครงการป่าชายเลนสำหรับชุมชนบ้านตะเสะ และการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตสำหรับชุมชน   ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะเสะ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 30 คน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง