ij;,ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี 2566 พื้นที่ จ.ระยอง
  • 1 มิ.ย. 2566
  • 1,056

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่1 (ระยอง) ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี 2566 ณ บริเวณวัดเขาน้อยหนองโสน ต.หนองโสน อ.เมือง จ.ตราด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตราด หน่วยงานในสังกัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนราชการอื่น  นักเรียน และผู้นำชุมชน มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน  300 คน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง