รับฟังปัญหาชุมชนเขารูปช้าง จ.สงขลา
  • 1 มิ.ย. 2566
  • 270

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ลงพื้นที่พบปะชุมชนชายฝั่งกลุ่มรักษ์บ้านเนินชายทะเลเขารูปช้าง ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเขารูปช้าง และ อสทล. ในพื้นที่ โดย นาวาเอกสุรังสรรค์ คำกลัด รอง ผอ. ศรชล. จ.สงขลา ได้ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของ ศรชล. จ.สงขลา และรับฟังปัญหาจากชุมชน ผอ.ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายฯ ประชาสัมพันธ์บทบาทของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และสนับสนุนโครงการงบเงินอุดหนุนชุมชนชายฝั่งโดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 นายนราเดช คำทัปน์ สมาชิกสภา อบจ.สงขลา ได้กล่าวถึงบทบาทของ อบจ.สงขลา ในการสนับสนุนโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำแก่ชุมชนชายฝั่ง ผู้แทนจาก บริษัท ปตท. สผ. กล่าวถึงการสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารเพาะฟักสัตว์น้ำแก่ชุมชนชายฝั่ง พร้อมสนับสนุนพันธุ์ลูกปูม้า จำนวน 5 ล้านตัว เพื่อนำมาปล่อยในวันนี้ และ นายชำนาญ มานิล ทยากรจากศูนย์เรียนรู้เพาะฟักลูกปูบ้านหัวเขา บรรยายเรื่องการจัดทำธนาคารปูม้า หลังจากนั้นได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ลูกปูม้า และเก็บขยะบริเวณชายหาดบ้านเนินชายทะเลเขารูปช้าง หมู่ที่ 7 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 60 คน ทั้งนี้เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมความเข้าใจในการจัดการขยะชายฝั่งทะเล

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง