ร่วมกิจกรรมมอบซั้งบ้านปลา เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ ในพื้นที่ จ.สงขลา
  • 1 มิ.ย. 2566
  • 390

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย และ สำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) และสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 ร่วมกับ ปตท.สผ. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เยาวชนโรงเรียนสามบ่อวิทยา และกลุ่มศูนย์เพาะฟักลูกปูม้า บ้านพังเค็ม อ.ระโนด จ.สงขลา จัดกิจกรรมการวางซั้งบ้านปลา หมวดงานโครงการจัดทำแนวเขตอนุรักษ์ชายฝั่งและบ้านปลา ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการอนุรักษ์ทะเลเพื่อชีวิต (Ocean for Life) รวมทั้งการเสวนาเกี่ยวกับแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากร และการปล่อยพันธุ์ปู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำเศรษฐกิจ เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ รวมถึงเพิ่มรายได้ให้กับชาวประมงพื้นบ้านในบริเวณชายฝั่งทะเล

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง