เฝ้าระวังปะการังฟอกขาว ทะเล จ.สงขลา
  • 2 มิ.ย. 2566
  • 308

วันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนล่าง เฝ้าระวังการเกิดปะการังฟอกขาวบริเวณแนวปะการังเกาะหนู เกาะแมว และเกาะขาม จ.สงขลา จากการสำรวจแนวปะการังด้วยสายตา โดยวิธีการดำน้ำลึก เบื้องต้นพบปะการังฟอกขาว และสีจางลง  บริเวณเกาะหนูและเกาะแมว พบปะการังฟอกขาวประมาณ 5 % สีจางลง 50 % และปกติ 45 % ส่วนบริเวณเกาะขามพบปะการังฟอกขาวประมาณ 20 % สีจางลง 50 % และปกติ 30 % ปะการังที่พบฟอกขาว และสีจางลง ได้แก่ ปะการังโขด (Porites sp.) ปะการังดอกกะหล่ำ (Pocillopora sp.) และปะการังช่องเล็ก (Montipora sp.) จากการติดตามอุณหภูมิน้ำทะเลด้วยวิธีวาง data temperature logger ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2566 พบว่าอุณหภูมิน้ำทะเลมีค่าเฉลี่ย 31.69 ± 0.43 องศาเซลเซียส และน้ำทะเลมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายนถึงช่วงกลางเดือนพฤษภาคม และเริ่มมีแนวโน้มลดลงในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม  เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการเกิดปะการังฟอกขาวบริเวณแนวปะการังเกาะหนู เกาะแมว และเกาะขาม จังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่างจะดำเนินการสำรวจ ติดตามสถานการณ์ทุกๆ 15 วัน อย่างต่อเนื่องต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง