ร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมเยาวชนนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลและมหาสมุทร จ.สุราษฎร์ธานี
  • 2 มิ.ย. 2566
  • 1,246

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่4 (สุราษฎร์ธานี) ร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมเยาวชนนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลและมหาสมุทร เพื่อให้นักศึกษาเห็นคุณค่าและมีความตระหนักถึงความสำคัญของทะเลไทยและเพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาองค์ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งมีนักเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าชนะ เข้าร่วมจำนวน 100 คน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง