ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ จ.ชลบุรี
  • 2 มิ.ย. 2566
  • 1,235

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 ณ บริเวณสำนักสงฆ์วัดป่าแสงธรรมนิเวศน์ ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี โดยมีนายศรายุทธ์ ไชยกอง นายอำเภอเกาะจันทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงาน ตลอดจนตัวแทนภาคประชาชน ประมาณ 200 คน ซึ่งจัดโดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) ทั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ให้แก่ประชาชน รวมทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในจังหวัดชลบุรีให้เพิ่มมากขึ้น ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง