ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ จ.นครศรีธรรมราช
  • 2 มิ.ย. 2566
  • 171

วัันที่ 1 มิถุนายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ณ ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาศูนย์ (จุดชมวิวยอดเขาศูนย์) หมู่ที่ 9 ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีนายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 1,000 คน ปลูกป่าพื้นที่ประมาณ 8 ไร่ จำนวนกล้าไม้ 1,400 ต้น พันธุ์ไม้ประกอบด้วย หลุมพอ ประดู่ จำปาป่า ยางนา ตะเคียนทอง และทองอุไร

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง