ร่วมกิจกรรมและตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการทำซั้งปลา จ.นครศรีธรรมราช
  • 4 มิ.ย. 2566
  • 291

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ลงพื้นที่บริเวณชายฝั่งชุมชนบ้านหน้าศาลเหนือ เพื่อร่วมกิจกรรมและตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการทำซั้งปลา ของกลุ่มอนุรักษ์ประมงพื้นบ้านหน้าศาลเหนือ หมู่ที่ 7  ต.หน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นโครงการงบเงินอุดหนุนชุมชนชายฝั่ง ประจำปี 2566 โดยชุมชนร่วมกันจัดทำแนวเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำ และวางซั้งบ้านปลา จำนวน 60 ซั้ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำ และสร้างความมั่นคงทางอาชีพประมงของชุมชนชายฝั่ง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง