จัดเก็บข้อมูลขยะทะเล จ.พังงา
  • 4 มิ.ย. 2566
  • 1,520

วันที่ 1 - 3 มิถุนายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) ลงพื้นที่ชุมชนชายฝั่ง หมู่ที่ 4 บ้านท่าดินแดง หมู่ที่ 5 บ้านทับละมุ ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา จัดเก็บข้อมูลขยะทะเล ตามมาตรการ คัดแยกขยะต้นทาง และนำขยะคืนฝั่ง ของกลุ่มเรือประมงพื้นบ้าน กลุ่มผู้ประกอบการประมงพาณิชย์ กลุ่มผู้ประกอบการเรือนำเที่ยว กลุ่มร้านค้าชุมชนชายฝั่ง ฐานทัพเรือทับละมุ และอุทยานแห่งชาติสิมิลัน ในการดำเนินการจัดทำมาตรการลดปริมาณขยะทะเลตามหลักวิชาการ และจัดเก็บขยะลดปริมาณขยะทะเลได้ รวมขยะทั้งหมด 1,317.20 กก.

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง