ร่วมกิจกรรม กิจกรรม รักษ์เล รักษ์เลน รักษ์ป่าริมคลอง จ.ประจวบคีรีขันธ์
  • 4 มิ.ย. 2566
  • 1,986

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่3 (เพชรบุรี) ลงพื้นที่ติดตามกิจกรรม ภายใต้งบเงินอุดหนุนชุมชนชายฝั่ง ของ กลุ่มอนุรักษ์คลองปากปิด ใน กิจกรรม รักษ์เล รักษ์เลน รักษ์ป่าริมคลอง พร้อมปลูกต้นจาก ต้นโกงกางใบเล็กและปล่อยพันธุ์ปลานวลจันทร์ทะเล จำนวน 4,000 ตัว ณ คลองปากปิด ม.1 บ้านฝ่ายท่า ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนเครือข่ายชุมชนชายฝั่งตามแนวนโยบายและข้อสั่งการของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการพัฒนางานส่งเสริมการมีส่วนร่วม

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง