จัดแสดงนิทรรศการ เนื่องในวันมหาสมุทรโลก พื้นที่ จ.สมุทรปราการ
  • 5 มิ.ย. 2566
  • 1,464

วันที่ 4 มิถุนายน 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนบน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และ สำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) เข้าร่วมและจัดแสดงนิทรรศการ ในโครงการเดินเพื่อสุขภาพและตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของทุกคนร่วมกันในการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ของทะเลไทยเนื่องในวันมหาสมุทรโลก พ.ศ.2566 (WORLD OCEAN DAY 2023) ณ สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ุ ต.บางกระเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ซึ่งจัดโดยชมรมศิษย์เก่าสถาบันมหาสมุทรระหว่างประเทศ ประเทศไทย (IOI-Thailand) ภายในงานมีการกล่าวภารกิจกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผลกระทบขยะทะเลต่อสัตว์ทะเลหายากเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสืบต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง