ร่วมกิจกรรม เก็บลิบงไว้หลงรัก พื้นที่เกาะลิบง จ.ตรัง
  • 6 มิ.ย. 2566
  • 121

วันที่ 5 มิถุนายน 2566  กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช. ที่7 (ตรัง) ร่วมกิจกรรม เก็บลิบงไว้หลงรัก เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ณ มัสยิดหมู่ที่ 1 บ้านโคกสะท้อน ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  เป็นประธานในพิธี และดำเนินการร่วมเก็บขยะภายใต้กิจกรรมจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม บริเวณชุมชนท่าเรือบ้านพร้าว มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจาก องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN), มูลนิธิอันดามัน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง กำนันตำบลเกาะลิบง เขตห้ามล่าฯ หมู่เกาะลิบง และชาวบ้านในพื้นที่ จำนวน 150  คน พร้อมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ และได้จำแนกขยะที่เก็บได้ตามแบบฟอร์ม ICC Card รวมขยะที่เก็บได้ น้ำหนักรวม  234.60  กิโลกรัม ประเภทขยะส่วนใหญ่ ถุงพลาสติกอื่นๆ ขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก) เศษโฟม เศษพลาสติก และขวดเครื่องดื่ม (แก้ว)  ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์ ลด ละ เลิก การทิ้งขยะ เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการ ลดปริมาณ ผลกระทบของขยะลอยน้ำที่จะไหลลงสู่ทะเล ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง