จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาเยาวชนและสังคม จ.นครศรีธรรมราช
  • 6 มิ.ย. 2566
  • 420

วันที่ 5  มิถุนายน  2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ร่วมกับโรงเรียนปากพนัง จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาเยาวชนและสังคม ปลูกป่าชายเลนบริเวณป่าชายเลนแหลมตะลุมพุก ต.แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนของอ่าวปากพนัง  จำนวน 500 ต้น ได้แก่ โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ่ โดยศูนย์ฯให้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศน์ป่าชายเลน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 120 คน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง