จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน จ.ระยอง
  • 3 มิ.ย. 2566
  • 314

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช. ที่1 (ระยอง) ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 45 พรรษา 3 มิถุนายน 2566 และเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 ณ บริเวณพื้นที่ป่าชายเลนบ้านทะเลน้อย หมู่ที่ 6 ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง เนื้อที่ 25 ไร่โดยมี ว่าที่ ร.ต. พิรุณ เหมะรักษ์ รอง ผวจ.ระยอง เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ประชาชน เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 350 คน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง