ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว จ.จันทบุรี
  • 3 มิ.ย. 2566
  • 1,274

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่1 (ระยอง) ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 ณ บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 5 ต.บ่อ อ.ขลุง จ.จันทบุรี โดยมี นายสุรพงษ์ สุวรรณหิตาธร ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากเทศบาลตำบลบ่อ ผู้นำชุมชน คณะครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ ประมาณ 150 คน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง