จัดประชุมการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จ.ประจวบคีรีขันธ์
  • 7 มิ.ย. 2566
  • 328

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 กรม ทช. โดยสำงนักงาน ทสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 โดยส่วนบริหารทั่วไป จัดประชุมการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด ปี 2566 - 2570 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ครั้งที่ 2) โดยมี ผู้แทนชุมชนชายฝั่ง/เครือข่ายในพื้นที่ หน่วยงาน ผู้ทรงคุณวุฒิใน คกก.ทช.จ.ประจวบฯ จำนวน 40 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อบต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นางสมหญิง สมลาภ ผอ.สบท. กล่าวรายงานการประชุมฯ นายสืบสกุล หนูไชยา ผอ.สทช.3 กล่าวเปิดการประชุม  และ  ผอ.ศบปล.ปข. จนท.จาก สอท. สอช.เข้าร่วมให้ข้อมูล สำหรับการประชุมครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกัน โควิด – 19 อย่างเคร่งครัด

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง