ร่วมกิจกรรมวางซั้งบ้านปลา จ.สงขลา
  • 7 มิ.ย. 2566
  • 333

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) เข้าร่วมกิจกรรมวางซั้งบ้านปลา ซึ่งจัดโดยชุมชนชายฝั่ง กลุ่มธนาคารสัตว์น้ำชุมชนประมงพื้นบ้าน (บ้านเลค่าย) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน และ บริษัท ปตท. สผ. จำกัด (มหาชน) ก่อนร่วมวางซั้งบ้านปลา นายนพพร นิลพงศ์ ประธานกลุ่มธนาคารสัตว์น้ำชุมชนประมงพื้นบ้าน (บ้านเลค่าย) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานและบริเวณจุดที่วางซั้งบ้านปลา ประมงอำเภอระโนด ได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของประมงอำเภอ และการสนับสนุนชุมชนประมงพื้นบ้าน ผอ.ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายฯ ประชาสัมพันธ์บทบาทของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ นายชำนาญ มานิล บรรยายเรื่องการจัดทำธนาคารปูม้า หลังจากนั้นได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ลูกปูม้า จำนวน 15 ล้านตัว และวางซั้งบ้านปลา จำนวน 180 ซั้ง บริเวณชายหาดบ้านเลค่าย หมู่ที่ 4 ต.ระวะ อ.ระโนด จ.สงขลา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง