ร่วมกิจกรรมจิตอาสา สร้างฝายชะลอน้ำ จ.ชุมพร
  • 7 มิ.ย. 2566
  • 315

วันที่ 6 มิถุนายน 2566  กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช. ที่4 (สุราษฎร์ธานี) เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา สร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ ภายใต้นโยบาย 1 กระทรวง 1 ฝาย ณ วัดหน้าศาลช้างเล่น หมู่ที่ 12 ต.เขาค่าย อ.สวี  จ.ชุมพร  โดยมีนายวิสาห์  พูลศิริรัตน์ ผวจ.ชุมพร เป็นประธาน มีจิตอาสาเข้าร่วม 150 คน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง