ประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการ T-VER มาตรฐานชั้นสูง จ.สตูล
  • 7 มิ.ย. 2566
  • 234

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) ร่วมกับบริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ จำกัด และ บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ดำเนินโครงการ T-VER มาตรฐานชั้นสูง ในพื้นที่ ต.ตำมะลัง และ ต.ปูยู อ.เมืองสตูล จ.สตูล ซึ่งทั้งสองพื้นที่จัดประชุม  ณ อาคารศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนตำมะลัง ป่าในเมืองจังหวัดสตูล หมู่ที่ 3 ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล  ผลจากการประชุม ผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ดำเนินโครงการ T-VER เห็นชอบทั้งสองพื้นที่ โดยมีนายเอกชัย  เถรว่อง ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 24 (ตำมะลัง สตูล) เป็นประธานในที่ประชุม จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสองพื้นที่รวม 40 คน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง