ประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียพื้นที่ดำเนินโครงการ T-VER จ.สตูล
  • 8 มิ.ย. 2566
  • 214

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) ร่วมกับบริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ จำกัด และ บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ดำเนินโครงการ T-VER มาตรฐานชั้นสูง ในพื้นที่ ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล ซึ่งจัดประชุม  ณ อาคารอเนกประสงค์หลังช่อง 3 ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล ผลจากการประชุม ผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ดำเนินโครงการ T-VER เห็นชอบ โดยมีนายเอกชัย  เถรว่อง ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 24 (ตำมะลัง สตูล) เป็นประธานในที่ประชุม จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสองพื้นที่รวม 30 คน

 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง