ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ พื้นที่ จ.ชลบุรี
  • 8 มิ.ย. 2566
  • 829

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ บริเวณสวนสาธารณะเกาะลอย อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  มีนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน โดยสำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี และมีหน่วยงานที่เข้าร่วมอาทิ เทศบาลศรีราชา  ศรชล.ภาค1 ตำรวจน้ำ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ประชาชนเยาวชนและนักเรียน รวม 150 คน กิจกรรมมีการปล่อยพันธ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 200,000 ตัว

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง